Inzending stereoscopische beelden voor Picasso wedstrijd AVRO/TROS

Onlangs heb ik een drietal werken ingezonden voor de AVRO/TROS Picasso wedstrijd. Het gaat hier om drie werken die voortborduren op een spoor wat ik al vroeg heb ingezet maar wat op een gegeven moment leek dood te lopen. Door het geheel los te laten en me te concentreren op ander werk kon ik er onlangs weer fris tegenaan kijken . Dit leidde er toe dat ik een aantal nieuwe inzichten kon toepassen. Het werk "Hoofd" wat hieronder te zien is geeft blijk van deze nieuwe inzichten.  De principes die aan dit werk ten grondslag liggen zijn heel eenvoudig en ik kan hier een grote vrijheid nemen in het maken van vervolg werk. Organische vormen kan ik hier makkellijk in integreren en ik ben helemaal uit het 'systeem' waar ik in verzande.
Momenteel werk ik aan een serie als vervolg op dit werk. Als 3D beeld geeft dit werk een bijzondere ervaring en is er m.i sprake van een echte 'beeldscherm esthetiek'
Uiteraard is het allemaal nog in ontwikkeling en is dit pas een eerste vrucht die enkel de weg wijst.


(P.s:De ogen mond en neus in het hoofd zijn afkomstig van een foto van de Mona Lisa.) 

Voor de Picasso wedstrijd heb ik een artikel geschreven dat ik helaas moest inkorten tot de toegestane 75 woorden. Hieronder volgt de volledige tekst:

In het kubisme demonteert Picasso het traditionele beeld en bouwt het opnieuw weer op. In dit proces zijn bepaalde keuzes gemaakt en de vraag is wat daarbij onder het tappijt is verdwenen.
Juist net met wat verdwenen is zoals driedimensionale vorm, belichting en illusionistische ruimte probeer ik een vernieuwend hedendaags beeld te constueren. Daarin is dan toch door het methodische karakter duidelijk de invloed van Picasso te zien maar het resultaat is totaal anders.
Picasso's (en Braque's) weg loopt van het illusionistische ruimtelijke beeld naar een vlak concreet beeld. In mijn werk is juist de illusionistische ruimtelijke werking cruciaal. Fundamenteel verschil in houding is hoe ik tegen de traditionele schilderkunst aankijk. In het modernisme wordt een radicale breuk hiermee geforceerd. Ik probeer juist door het modernisme heen contact te maken met deze traditie en waardeer deze juist positief. Kortom er is sprake van een vooruit proberen te komen door tevens achteruit te kijken. Ook doe ik een poging om met de blinde vlekken van het Postmodernisme te werken en voorbij het onvermogen te komen tot stijl. Dit door weer fundamenteel vernieuwend onderzoek te doen met hedendaagse technieken die sterk in ontwikkeling zijn. Het idee is daarbij om het beeld van de grond af aan opnieuw op te bouwen kritisch kijkend naar alle daarbij aanwezige mogelijke vooronderstellingen. De bedoeling is een actuele stijl te vinden die aansluit bij het mediatijdperk waarin wij leven.
Overigens houd ik mij bewust alleen met het stilstaande beeld bezig om contact te houden met de traditie van de (post)(moderne)schilderkunst.


Organisatie van vorm en ruimte

Vorm en ruimte organiseer ik opnieuw waarbij ik er vanuit ga dat de ruimte zich 360 graden om ons heen bevindt zoals dat in virtual reality is gerealiseerd.
Mijn figuren staan niet tegenover/voor de ruimte maar hebben ruimte om zich heen. Vorm kan ruimte worden en andersom. Dit werk ik methodisch uit. Hierin ligt een verband met het kubisme alleen de gehanteerde methode is totaal anders. Ik ben uitgekomen op een stereoscopisch beeld wat ik geheel op de computer vervaardig. De volle range aan programma's worden daarbij geïntegreerd gebruikt. De basis is een 3D programma en de foto's daarbinnen gemaakt worden uitgewerkt in een vector en fotobewerkingsprogramma.

De stereoscopie is momenteel sterk in ontwikkeling zowel in 3D beeldschermen als in Virtual reality. Deze techniek zorgt ervoor dat dit werk een unieke ruimtelijke werking heeft. Alleen als 3D stereoscopisch beeld komt het tot zijn recht. Het werk kan op/in verschillende dragers worden getoond. Tot op heden zijn dat een 3D beeldscherm en in een stereoscopische viewer. In de toekomst komen daar lenticulaire prints en virtual reality brillen bij.

Deze dragers zie ik als werkelijk hedendaags in tegenstelling tot doek en linnen. De jury zal ik een stereoscopische viewer opsturen met een setje van de drie beelden die ik hier geupload heb.
Nogmaals : alleen zo is te ervaren waar het in deze beelden om gaat.

19-2-2017

Op tent en Magneetfestival geïnspireerde installatie

De tent, oergegeven van elk festival, was in het weekend van 9 - 11 september het uitgangspunt voor de vormgeving van een installatie op het Magneetfestival. Een tentachtige constructie van palen, gebogen lamellen en scheerlijnen was de drager van een transparante organisch, ritmische/muzikale structuur. Drie achter elkaar geplaatste delen van de installatie gingen een visuele relatie met elkaar aan. Hierdoor werd een complex schouwspel van gebogen lijnen en vlakken zichtbaar wat steeds wisselde al naar gelang het standpunt wat de toeschouwer innam. De installatie sloot m.i. prima aan bij de bruisende energie van het Festival
Een serie foto's van de installatie is hier te zien of onder het menu item: ruimtelijk werk.

<br /

Grafisch lijnenspel in beeld Rembrandtpark

Het Rembrandtpark was op zaterdag 27 aug de locatie voor een nieuw beeld. Het idee hiervoor ontstond toen ik onlangs rond zes uur, aan het begin van de avond, door het Rembrandtpark fietste. 
Mijn oog werd getroffen door een op zich niet heel speciale plek die echter door de lichtval rond dit tijdstip volkomen werd getransformeerd in een bijzondere locatie.
Daar is iets van terug te zien op onderstaande foto.Ik keek tegen de zon in. De stam en takken van de bomen tekenden zich als silhouetten af . De bladeren werden op een bepaalde manier in het vlak getrokken en het geheel werd een soort van decor met een uitzonderlijk mooie 'belichting'. Achter deze bomen ligt water en loopt een bosrand waardoor het onderste deel van het beeld aftekent tegen de donkerte. Daarboven de hemel die zorgt dat het bovenste deel zich juist aftekent tegen het licht.

Lijnenspel
Idee was nu om een, tot de verbeelding sprekend, dynamisch/organisch lijnenspel te organiseren tussen lamellen beeld en bomen achtergrond waarbij de grafische kwaliteiten van beiden in elkaar zouden vloeien. 
Om dit te bereiken hebben we een beeld gebouwd waarbij de lamellen zich boven de grond bevinden. De  constructie die hiervoor nodig was is afgeleid van tent-constucties . 
Tent-construkties zijn bij uitstek tijdelijk en mobiel. Met een minimum aan middelen kunnen omvangrijke constructies worden gebouwd die een (relatief) grote draagkracht hebben.  
De constructie bestaat hier uit drie staanders van twee zwarte palen (geheel gemaakt met lamellen) met daarbovenop een boog geaccentueerd met goudverf.Zwarte en goud zorgen in dit werk voor een inhoudelijke verdieping.
Tussen deze staanders loopt een lijn (lamel) waaraan voornamelijk onder maar ook boven een organische structuur is aangehecht waar je doorheen kunt kijken. Daarachter bevinden zich dan de boomstammen, takken en bladeren. Palen van de constructie, boomstammen en takken teken zich zwart grafisch af. De lamellen tekenen zich (meer of minder) wit grafisch af. 
Meer foto's en een Virtual Reality bestand van de installatie zijn hier te zien of onder het menu-item 'ruimtelijk werk'.

Dank. 
Voor de realisatie van dit beeld ben ik geassisteerd door Ruslan Eliseev die ik hartelijk wil bedanken voor zijn creatieve bijdrage en kritische evaluatie van het beeld.
Tevens dank aan het voorbijfietsende en lopende publiek voor alle positieve reacties   

Wonderlijk beeld bij Amsterdamse School architectuur

Zondag 3 juli een beeld gebouwd in het Gaasperdammerplantsoen. Dit plantsoen is omringd door woonblokken die behoren tot de zgn Amsterdamse School. In deze expressieve architectuur is sprake van een enorme rijkdom aan vomen die op speelse wijze worden geordend. Golvende organische elementen zijn hier rijkelijk vertegenwoordigd en dragen in belangrijke mate bij aan de expressie.
Het in dit plantsoen gebouwde beeld reageert op deze architectuur echter zonder zelf architectuur te zijn.


Baksteen.

Voorafgaand idee was dat in een beeld wat reageert op de Amsterdamse School het gebruik van baksteen op zijn plaats zou zijn. Het vindingrijk gebruik van baksteen is namelijk een belangrijk kenmerk van deze stroming. Vraag was hier hoe baksteen constructief in combinatie met de lamellen zou kunnen worden gebruikt. Voor de hand ligt om de dragende kolommen enkel uit baksteen te laten bestaan. Daar is echter niet voor gekozen. De bakstenen worden gestapeld door er cylinders van lamellen tussen te plaatsen.

De cylinders vormen de aanhechtings punten voor de horizontale lamellen van de buitenste schil Op deze manier wordt snel aan hoogte gewonnen met een minimum aan zware bakstenen. De lamellen blijken in cylindervorm makkelijk de zware bakstenen te kunnen dragen. Deze worden zo speels opgenomen in de lichte lamellenstructuur. Tevens ontstaat een visueel aantrekkelijke ritmiek tussen steen/cylinder/steen/cylinder enz
In de centrale kolom is deze werkwijze in viervoud voortgezet. (steeds vier cylinders en twee bakstenen) wat resulteert in een stevige stabiele middenkolom. De stenen zijn op verschillende manieren gedraaid hetgeen de algehele dynamiek ondersteunt van de vloeiende organische vormen in het beeld. Bovenop de buitenste kolommen wordt het geheel afgerond met een gekantelde cylinder die nog constructief aanwezig is. Deze wordt vervolgens rytmisch voortgezet als decoratief element en draagt bij aan het speelse karakter van het beeld. De middenkolom wordt afgesloten op een sculpturale manier waarin het gebruik van stenen en (lege)cylinders tot een hoogtepunt komt.

Binnenin het beeld is nog een horizontale laag aangebracht waarin zgn paisleyvormen die in verschillende richtingen 'bewegen'zorgen voor een enorme dynamiek.

De kolommen aan de zijkant worden naast als bevestigingspunt voor de horizontale structuur ook gebruikt voor het bouwen van een verticale structuur. Deze bestaat uit lamellen die vanaf de bodem eerst richting kiezen van het beeld af,zich dan omklappen naar het beeld toe en vervolgens omhoog naar de middenkolom lopen. Op plus minus de helft zijn hier op verschillende hoogten en van verschillende groote zgn. paisly vormen aangebracht die in de horizontale structuur terugkomen.

Het geheel leidt tot een wonderlijk bouwsel dat harmonieus in de omgeving is ingevoegd met name ook doordat de rode bakstenen en witte lamellen goed aansluiten bij de kleuren van de omringende architectuur en het groene gras.

Dank

Voor de realisatie van dit buitenbeeld heb ik wederom op prettige wijze samengewerkt met assistent Ruslan Eliseev die ik bij deze hartelijk wil bedanken voor zijn inzet en creatief meewerken bij de realisering van dit werk.
Tevens dank aan de bewoners voor de getoonde belangstelling en geboden hulp!


Meer foto's van dit werk zijn hier te zien of onder het menu item: 'ruimtellijk werk'

4 juli 2016

Installatie Minervalaan beschikbaar in Virtual Reality

Vanaf vandaag (vrijdag 17 juni 2016) is de installatie gemaakt op 12 juni tussen de bomen aan de Minervalaan te bekijken in Virtual Reality. De installatie is daartoe opgenomen middels de op 10 juni uitgekomen VR camera van Samsung. Deze camera heeft twee zgn Fish Eye lenzen die ieder 180 graden kunnen opnemen. Samen wordt zo een bolvormig beeld van 360 graden bereikt. Dit beeld kan worden afgespeeld in de VR headset van Samsung nadat het van deze site is gedownload op je telefoon.
Resultaat is een fascinerende VR ervaring waarbij je als kijker midden in de scene staat en 360 graden om je heen kunt kijken.
Voor mij is dit een ideale manier om de installaties opnieuw beleefbaar te maken. Deze VR ervaring is blijvend en continu beschikbaar in tegenstelling tot de installatie zelf die zeer vluchtig is.

 
Uiteraard is het wel noodzakelijk om in bezit te zijn van een VR bril. Ik ga er vanuit dat iedereen die intensief met beeld bezig is op niet al te lange termijn zo'n bril heeft.  De mogelijkheden voor kunstenaars, designers, architecten etc. zijn gigantisch. Het opent enorm veel nieuwe mogelijkheden. Of VR doorbreekt naar een breed publiek is de vraag en afwachten.

Zie voor het VR bestand het menu-item : Ruimtelijk werk of klilk hier

Op termijn kunnen de bestanden ook bekeken worden in de internetbrowser die in de VR headset beschikbaar is. Het omslachtige downloaden naar de eigen telefoon is dan niet meer nodig. Voorlopig is
het beeld dat zo getoond kan worden nog van te slechte kwaliteit. Wanneer dit verbeterd is volgt een bericht op deze site.