Op tent en Magneetfestival geïnspireerde installatie

De tent, oergegeven van elk (openlucht) festival, was in het weekend van 9 - 11 september het uitgangspunt voor de vormgeving van een installatie op het Magneetfestival. Een tentachtige constructie van palen, gebogen lamellen en scheerlijnen was de drager van een transparante organisch, ritmische/muzikale structuur. Drie achter elkaar geplaatste delen van de installatie gingen een visuele relatie met elkaar aan. Hierdoor werd een complex schouwspel van gebogen lijnen en vlakken zichtbaar wat steeds wisselde al naar gelang het standpunt wat de toeschouwer innam. De installatie sloot m.i. prima aan bij de bruisende energie van het Festival
Een serie foto's van de installatie is hier te zien of onder het menu item: ruimtelijk werk.

<br /

Grafisch lijnenspel in beeld Rembrandtpark

Het Rembrandtpark was op zaterdag 27 aug de locatie voor een nieuw beeld. Het idee hiervoor ontstond toen ik onlangs rond zes uur, aan het begin van de avond, door het Rembrandtpark fietste. 
Mijn oog werd getroffen door een op zich niet heel speciale plek die echter door de lichtval rond dit tijdstip volkomen werd getransformeerd in een bijzondere locatie.
Daar is iets van terug te zien op onderstaande foto.Ik keek tegen de zon in. De stam en takken van de bomen tekenden zich als silhouetten af . De bladeren werden op een bepaalde manier in het vlak getrokken en het geheel werd een soort van decor met een uitzonderlijk mooie 'belichting'. Achter deze bomen ligt water en loopt een bosrand waardoor het middelste deel van het beeld aftekent tegen de donkerte. Daarboven de hemel die zorgt dat het bovenste deel zich juist aftekent tegen het licht.

Lijnenspel
Idee was nu om een, tot de verbeelding sprekend, dynamisch/organisch lijnenspel te organiseren tussen lamellen beeld en bomen achtergrond waarbij de grafische kwaliteiten van beiden in elkaar zouden vloeien. 
Om dit te bereiken hebben we een beeld gebouwd waarbij de lamellen zich boven de grond bevinden. De  constructie die hiervoor nodig was is afgeleid van tent-constucties . 
Tent-construkties zijn bij uitstek tijdelijk en mobiel. Met een minimum aan middelen kunnen omvangrijke constructies worden gebouwd die een (relatief) grote draagkracht hebben.  
De constructie bestaat hier uit drie staanders van twee zwarte palen (geheel gemaakt met lamellen) met daarbovenop een boog geaccentueerd met goudverf.Zwarte en goud zorgen in dit werk voor een inhoudelijke verdieping.
Tussen deze staanders loopt een lijn (lamel) waaraan voornamelijk onder maar ook boven een organische structuur is aangehecht waar je doorheen kunt kijken. Daarachter bevinden zich dan de boomstammen, takken en bladeren. Palen van de constructie, boomstammen en takken teken zich zwart grafisch af. De lamellen tekenen zich (meer of minder) wit grafisch af. 
Meer foto's en een Virtual Reality bestand van de installatie zijn hier te zien of onder het menu-item 'ruimtelijk werk'.

Dank. 
Voor de realisatie van dit beeld ben ik geassisteerd door Ruslan Eliseev die ik hartelijk wil bedanken voor zijn creatieve bijdrage en kritische evaluatie van het beeld.
Tevens dank aan het voorbij fietsende en lopende publiek voor alle positieve reacties   

Wonderlijk beeld bij Amsterdamse School architectuur

Zondag 3 juli een beeld gebouwd in het Gaasperdammerplantsoen. Dit plantsoen is omringd door woonblokken die behoren tot de zgn Amsterdamse School. In deze expressieve architectuur is sprake van een enorme rijkdom aan vomen die op speelse wijze worden geordend. Golvende organische elementen zijn hier rijkelijk vertegenwoordigd en dragen in belangrijke mate bij aan de expressie.
Het in dit plantsoen gebouwde beeld reageert op deze architectuur echter zonder zelf architectuur te zijn.


Baksteen.

Voorafgaand idee was dat in een beeld wat reageert op de Amsterdamse School het gebruik van baksteen op zijn plaats zou zijn. Het vindingrijk gebruik van baksteen is namelijk een belangrijk kenmerk van deze stroming. Vraag was hier hoe baksteen constructief in combinatie met de lamellen zou kunnen worden gebruikt. Voor de hand ligt om de dragende kolommen enkel uit baksteen te laten bestaan. Daar is echter niet voor gekozen. De bakstenen worden gestapeld door er cylinders van lamellen tussen te plaatsen.

De cylinders vormen de aanhechtings punten voor de horizontale lamellen van de buitenste schil Op deze manier wordt snel aan hoogte gewonnen met een minimum aan zware bakstenen. De lamellen blijken in cylindervorm makkelijk de zware bakstenen te kunnen dragen. Deze worden zo speels opgenomen in de lichte lamellenstructuur. Tevens ontstaat een visueel aantrekkelijke ritmiek tussen steen/cylinder/steen/cylinder enz
In de centrale kolom is deze werkwijze in viervoud voortgezet. (steeds vier cylinders en twee bakstenen) wat resulteert in een stevige stabiele middenkolom. De stenen zijn op verschillende manieren gedraaid hetgeen de algehele dynamiek ondersteunt van de vloeiende organische vormen in het beeld. Bovenop de buitenste kolommen wordt het geheel afgerond met een gekantelde cylinder die nog constructief aanwezig is. Deze wordt vervolgens rytmisch voortgezet als decoratief element en draagt bij aan het speelse karakter van het beeld. De middenkolom wordt afgesloten op een sculpturale manier waarin het gebruik van stenen en (lege)cylinders tot een hoogtepunt komt.

Binnenin het beeld is nog een horizontale laag aangebracht waarin zgn paisleyvormen die in verschillende richtingen 'bewegen'zorgen voor een enorme dynamiek.

De kolommen aan de zijkant worden naast als bevestigingspunt voor de horizontale structuur ook gebruikt voor het bouwen van een verticale structuur. Deze bestaat uit lamellen die vanaf de bodem eerst richting kiezen van het beeld af,zich dan omklappen naar het beeld toe en vervolgens omhoog naar de middenkolom lopen. Op plus minus de helft zijn hier op verschillende hoogten en van verschillende groote zgn. paisly vormen aangebracht die in de horizontale structuur terugkomen.

Het geheel leidt tot een wonderlijk bouwsel dat harmonieus in de omgeving is ingevoegd met name ook doordat de rode bakstenen en witte lamellen goed aansluiten bij de kleuren van de omringende architectuur en het groene gras.

Dank

Voor de realisatie van dit buitenbeeld heb ik wederom op prettige wijze samengewerkt met assistent Ruslan Eliseev die ik bij deze hartelijk wil bedanken voor zijn inzet en creatief meewerken bij de realisering van dit werk.
Tevens dank aan de bewoners voor de getoonde belangstelling en geboden hulp!


Meer foto's van dit werk zijn hier te zien of onder het menu item: 'ruimtellijk werk'

4 juli 2016

Installatie Minervalaan beschikbaar in Virtual Reality

Vanaf vandaag (vrijdag 17 juni 2016) is de installatie gemaakt op 12 juni tussen de bomen aan de Minervalaan te bekijken in Virtual Reality. De installatie is daartoe opgenomen middels de op 10 juni uitgekomen VR camera van Samsung. Deze camera heeft twee zgn Fish Eye lenzen die ieder 180 graden kunnen opnemen. Samen wordt zo een bolvormig beeld van 360 graden bereikt. Dit beeld kan worden afgespeeld in de VR headset van Samsung nadat het van deze site is gedownload op je telefoon.
Resultaat is een fascinerende VR ervaring waarbij je als kijker midden in de scene staat en 360 graden om je heen kunt kijken.
Voor mij is dit een ideale manier om de installaties opnieuw beleefbaar te maken. Deze VR ervaring is blijvend en continu beschikbaar in tegenstelling tot de installatie zelf die zeer vluchtig is.

 
Uiteraard is het wel noodzakelijk om in bezit te zijn van een VR bril. Ik ga er vanuit dat iedereen die intensief met beeld bezig is op niet al te lange termijn zo'n bril heeft.  De mogelijkheden voor kunstenaars, designers, architecten etc. zijn gigantisch. Het opent enorm veel nieuwe mogelijkheden. Of VR doorbreekt naar een breed publiek is de vraag en afwachten.

Zie voor het VR bestand het menu-item : Ruimtelijk werk of klilk hier

Op termijn kunnen de bestanden ook bekeken worden in de internetbrowser die in de VR headset beschikbaar is. Het omslachtige downloaden naar de eigen telefoon is dan niet meer nodig. Voorlopig is
het beeld dat zo getoond kan worden nog van te slechte kwaliteit. Wanneer dit verbeterd is volgt een bericht op deze site.

Liggende figuur tussen bomen aan Minerva laan.

Op zondag 12 juni heb ik samen met assistent Ruslan Eliseev een pop-up beeld gemaakt tussen de bomen aan de Minervalaan.
Het ging hier om een figuratief beeld. In de kronkelende licht chaotische vormen is een menselijke figuur herkenbaar. Deze figuur ligt in de zogenaamde prosternatie houding: languit uitgestrekt op de grond met het gezicht naar beneden en de armen uitgestrekt naar voren. Deze houding drukt overgave uit en wordt gepraktiseerd in diverse spirituele tradities.Waarom juist hier?

Om twee redenen leek het mij een goed idee om juist hier deze figuur neer te leggen.
Allereerst roept deze plek de associatie op met een kerk/kathedraal van bomen. De stam van deze bomen splitst zich relatief laag boven de grond uit in takken die schuin en gebogen heel verticaal en uitbundig naar boven groeien. Zo vormen de bomen een bladerdak en ontstaat onder dit dak een hele bijzondere hoge ruimte.

Reden twee is dat de werking van het perspektief heel zichtbaar wordt op deze plek. De bomen in beide rijen worden naar het einde toe steeds kleiner. Het er tussen liggende grasveld loopt door de dieptewerking spits toe. Een lange uit lijnen bestaande uitgerekte figuur zou optimaal kunnen ingaan op dit fenomeen en hiervan kunnen profiteren. Uitdaging was daarbij om de figuur zodanig weg te leggen dat een krachtige foto en virtual reality  ervaring het resultaat is. Foto en VR zijn immmers de blijvende resultaten van dit vluchtige pop-up beeld.

Ontwerp

De figuur echoed de symmetrie van het omgevingsontwerp. De gebogen boomtakken komen in de ledematen terug. Hierdoor wordt het lamellenbeeld harmonieus ingevoegd in de omgeving. De streng geometrisch symmetrische opzet wordt verzacht en gecompenseerd door het vrije vormenspel in de lijnen.   
Het gebruik van de lamellen op een figuratieve manier leidt door de aard van het materiaal (strak geometrisch, glad en onberispelijk wit) heel makkelijk tot sterk geïdealiseerde vormen en figuren. Door het inbrengen van een soort chaos, door de lamellen vrij door elkaar heen te vlechten, is geprobeerd hieraan een tegenwicht te bieden. Enerzijds is er, op afstand bekeken, sprake van een versmelting van vormen tot enkele krachtige licht chaotische lijnen anderzijds is er van dichtbij, voor wie langs het beeld loopt,  sprake van een ordening in allerlei verrassende vormen.Dit spel met het materiaal bleek, wonderlijk genoeg, gestuurd te kunnen worden richting vormen die op menselijke anatomie lijken. Met de nodige verbeelding kunnen associaties gelegd worden met knokkels, spieren, pezen, botten e.d. Op andere plekken worden associaties opgeroepen met mens/dierfiguren die tegen elkaar aan gevleid liggen
Een vrij gebruik van de organische vorm leidt heel makkelijk tot figuratieve associaties. Het talige ontstaat als het ware vanzelf uit de organische vorm.

Open ruimte

Dit figuratieve is een belangrijk kenmerk van dit werk. Een tweede kenmerk is de open ruimte in en om de figuur waarmee bewust is omgegaan. De open ruimte is voorwaarde voor het figuratieve. Streven is hier geweest om deze open ruimte  in de figuur zelf aanwezig te laten zijn en hem van boven en onderen te openen naar deze ruimte. Verder is van belang op te merken dat de lijnen veelal los van elkaar liggen waardoor ze aan zelfstandigheid binnen het beeld winnen.

Dank

Voor de realisatie van dit buitenbeeld heb ik wederom op prettige wijze samengewerkt met assistent Ruslan Eliseev die ik bij deze hartelijk wil bedanken voor zijn inzet en creatief meewerken bij de realisering  van dit  werk

Meer foto's van dit werk zijn hier bij 'locatie Minervalaan' te zien.

13 juni 2016