Werk op Urban Campsite Amsterdam

In juli heb ik een tweetal beelden gemaakt met lamellen in het kader van "de werkplaats" op de UrbanCamp site op Blijburg in Amsterdam. De Urban Campsite bestaat uit een aantal objecten ontworpen door kunstenaars en vormgevers waar mensen in kunnen overnachten. Op deze camping werd de gelegenheid geboden om aan de slag te gaan met eigen materiaal en zo beeld toe te voegen waarvan ik gebruik heb gemaakt. Het beeld wat ik heb gemaakt reageert op de installatie van Studio Plots  die aan de buitenkant bestaat uit een rationele structuur van rechtellijnen. Daaromheen heb ik mijn organische intuitieve structuur gelegd van gebogen lijnen uitmondend in  zgn "pailsley" vormen. De indruk ontstaat van vormen die naar en rond de installatie kruipen.

In het tweede beeld heb ik een poging gedaan om met enkel lamellen en zand een beeld te maken wat de hoogte in gaat. Inspiratiebron hierbij waren de zgn trap piramides die gezien worden als de 
oudste grootschalige stenen bouwwerken. In plaats van rechthoekige blokken steen zijn het hier cirkels van verschillende groote opgevuld met zand die hier de basis vormen. Grote, middelgrote en kleine cirkels vormen een 'muzikale'structuur'  . Deze cirkelstructuur wordt aangevuld met driehoeken van zand waarbij het korrelige zand tevens een contrast vormt met de gladde structuur van de lamellen. 
In een muzikaal ritmisch spel van vorm en contrasten in structuur kan zo schoonheid ontstaan.
Het geheel wordt aan de top afgesloten met een Paisley vorm die gebruikt is in het nabijgelegen werk en zo als het ware gevierd wordt. Het bouwsel krijgt daarmee ook iets van een wonderlijke figuur.

Het werk is hier onderaan de pagina te zien (klikken op thumbnail)