Op zondag 12 juni heb ik samen met assistent Ruslan Eliseev een pop-up beeld gemaakt tussen de bomen aan de Minervalaan. Het ging hier om een figuratief beeld. In de kronkelende licht chaotische vormen is een menselijke figuur herkenbaar. Deze figuur ligt in de zogenaamde prosternatie houding: languit uitgestrekt op de grond met het gezicht naar beneden en de armen uitgestrekt naar voren. Deze houding drukt overgave uit en wordt gepraktiseerd in diverse spirituele tradities.

Minervalaan04
Waarom juist hier?
Om twee redenen leek het mij een goed idee om juist hier deze figuur neer te leggen.
Allereerst roept deze plek de associatie op met een kerk/kathedraal van bomen. De stam van deze bomen splitst zich relatief laag boven de grond uit in takken die schuin en gebogen heel verticaal en uitbundig naar boven groeien. Zo vormen de bomen een bladerdak en ontstaat onder dit dak een hele bijzondere hoge ruimte.

Reden twee is dat de werking van het perspektief heel zichtbaar wordt op deze plek. De bomen in beide rijen worden naar het einde toe steeds kleiner. Het er tussen liggende grasveld loopt door de dieptewerking spits toe. Een lange uit lijnen bestaande uitgerekte figuur zou optimaal kunnen ingaan op dit fenomeen en hiervan kunnen profiteren. Uitdaging was daarbij om de figuur zodanig weg te leggen dat een krachtige foto en virtual reality  ervaring het resultaat is. Foto en VR zijn immmers de blijvende resultaten van dit vluchtige pop-up beeld.

Ontwerp
De figuur echoed de symmetrie van het omgevingsontwerp. De gebogen boomtakken komen in de ledematen terug. Hierdoor wordt het lamellenbeeld harmonieus ingevoegd in de omgeving. De streng geometrisch symmetrische opzet wordt verzacht en gecompenseerd door het vrije vormenspel in de lijnen.   
Het gebruik van de lamellen op een figuratieve manier leidt door de aard van het materiaal (strak geometrisch, glad en onberispelijk wit) heel makkelijk tot sterk geïdealiseerde vormen en figuren. Door het inbrengen van een soort chaos, door de lamellen vrij door elkaar heen te vlechten, is geprobeerd hieraan een tegenwicht te bieden. Enerzijds is er, op afstand bekeken, sprake van een versmelting van vormen tot enkele krachtige licht chaotische lijnen anderzijds is er van dichtbij, voor wie langs het beeld loopt,  sprake van een ordening in allerlei verrassende vormen.Dit spel met het materiaal bleek, wonderlijk genoeg, gestuurd te kunnen worden richting vormen die op menselijke anatomie lijken. Met de nodige verbeelding kunnen associaties gelegd worden met knokkels, spieren, pezen, botten e.d. Op andere plekken worden associaties opgeroepen met mens/dierfiguren die tegen elkaar aan gevleid liggen
Een vrij gebruik van de organische vorm leidt heel makkelijk tot figuratieve associaties. Het talige ontstaat als het ware vanzelf uit de organische vorm.

Open ruimte

Dit figuratieve is een belangrijk kenmerk van dit werk. Een tweede kenmerk is de open ruimte in en om de figuur waarmee bewust is omgegaan. De open ruimte is voorwaarde voor het figuratieve. Streven is hier geweest om deze open ruimte  in de figuur zelf aanwezig te laten zijn en hem van boven en onderen te openen naar deze ruimte. Verder is van belang op te merken dat de lijnen veelal los van elkaar liggen waardoor ze aan zelfstandigheid binnen het beeld winnen.

Dank

Voor de realisatie van dit buitenbeeld heb ik wederom op prettige wijze samengewerkt met assistent Ruslan Eliseev die ik bij deze hartelijk wil bedanken voor zijn inzet en creatief meewerken bij de realisering  van dit  werk

Meer foto's van dit werk zijn hier bij 'locatie Minervalaan' te zien.

13 juni 2016