tijgerIn een nieuwe serie werken zien dieren er soms uit als draadfiguren (wireframes).

Onlangs kwam ik op internet wireframes van 3D objecten en autocad tekeningen tegen.Nu had ik die al es eerder gezien maar wat ik me nu realiseerde was dat deze tekeningen het object als idee laten zien. Ze geven objecten weer in een fase nog voor de uiteindelijke realisatie. Juist het rationeel geconstrueerde en bedachte springt daarbij in het oog. Het leek mij boeiend om dit gegeven te contrasteren met de dieren en plantenwereld die niet geconstrueerd zijn door de mens maar die in de evolutie en door groei tot stand komen.

Vandaag de dag wordt steeds meer duidelijk dat onze verhouding tot de natuur grondig verstoord is.In onze cultuur bestaat de neiging om de levende natuur tot manipuleerbare objecten te reducerenen deze vervolgens zo efficient mogelijk te exploiteren.Met name in de intensieve veeteelt en landbouw komt dit tot uitdrukking.Onder andere op die manier doordringen cultuur en natuur elkaar

In deze computer graphics heb ik in eerste instantie de boerderijdieren; koe, varken, kip en schaap geintroduceerd en nog een aantal wilde dieren nl. beer, leeuw, meeuw en vleermuis.  Deze worden in dit werk regelmatig afgebeeld als draadfiguren c.q. manipuleerbare objecten. Anderzijds lijken sommigen zich daar ook aan te onttrekken en doen juist een beroep op ons om ze anders te beschouwen.

Naast planten en dieren komen in het werk graafmachines,stedelijke omgevingen,straaljagers,betonmolens, bouwkranen enz. voor. Allemaal zaken die onderdeel vormen van een zeer expansieve cultuur die zich over de hele aardbol uitbreid en er op de huidige, niet circulaire manier, ook een bedreiging voor vormt. Waar bij de futuristen al deze moderne zaken nog verheerlijkt werden worden hier juist de schaduwkanten benadrukt.

In het werk heb ik veel aandacht besteed aan de organisatie van de verschillende beeldelementen. Bewust heb ik de lege ruimte ingevoegd. Aldus komt op deze wijze een meer filosofische dimensie in het werk binnen. Het is juist deze lege ruimte die alles wat erin verschijnt mogelijk maakt. Het bewustzijn van deze lege ruimte dreigt juist steeds te verdwijnen en vervangen te worden door dogmatisme en scientisme