Op deze site is mijn actuele werk te vinden onder het menu-item "Computergraphics"

Onlangs kwam ik op internet wireframes van 3D objecten en autocad tekeningen tegen.
Nu had ik die al es eerder gezien maar wat ik me nu realiseerde was dat deze tekeningen het object als idee laten zien. Ze worden weergegeven in een fase nog voor de uiteindelijke realisatie hetzij als ontwerp hetzij als 3D object nog voordat het met textures is aangekleed en getransformeerd in iets realistisch.
Van vrijwel elk object of levend organisme is wel een draadfiguur te vinden (of zelf te maken) Deze serie is gebasseerd op dit draadachtige.

Naar mijn mening is dat interressant omdat zo de aandacht wordt gevestigd op het rationeel geconstrueerde, het bedachte en planmatige. Onze cultuur is diep doordrongen van deze rationaliteit en een daarmee gepaard gaand beheersingsdenken.
Verkeerd ingezet komen er enorme destructieve krachten vrij die ons bestaan bereigen. Denk daarbij aan de klimaat en biodiversiteitscrisis.

Door deze draadfiguren te combineren met fotografie en kleur kan ik een heel spel van betekenisgeving op gang brengen wat de verbeelding van de kijker stimuleert
rond de thema's natuur/cultuur, technocratie, het potentieel destructieve karakter van onze manier van leven, spiritualiteit, onze omgang met dieren e.d.

Onder het menu-item : "Archief" is mijn eerdere werk te vinden. Op verschillende manieren komt het thema natuur hierin ook naar voren.
Het actuele werk krijgt echter richting, zowel thematisch als beeldend, in het aan de orde stellen van onze verhouding tot de natuur.

Amsterdam, 23-6-2023