Zondag 3 juli een beeld gebouwd in het Gaasperdammerplantsoen. Dit plantsoen is omringd door woonblokken die behoren tot de zgn Amsterdamse School. In deze expressieve architectuur is sprake van een enorme rijkdom aan vomen die op speelse wijze worden geordend. Golvende organische elementen zijn hier rijkelijk vertegenwoordigd en dragen in belangrijke mate bij aan de expressie. Het in dit plantsoen gebouwde beeld reageert op deze architectuur echter zonder zelf architectuur te zijn.


spaarndammerplantsoen750pixbreedBaksteen.

Voorafgaand idee was dat in een beeld wat reageert op de Amsterdamse School het gebruik van baksteen op zijn plaats zou zijn. Het vindingrijk gebruik van baksteen is namelijk een belangrijk kenmerk van deze stroming. Vraag was hier hoe baksteen constructief in combinatie met de lamellen zou kunnen worden gebruikt. Voor de hand ligt om de dragende kolommen enkel uit baksteen te laten bestaan. Daar is echter niet voor gekozen. De bakstenen worden gestapeld door er cylinders van lamellen tussen te plaatsen.

De cylinders vormen de aanhechtings punten voor de horizontale lamellen van de buitenste schil Op deze manier wordt snel aan hoogte gewonnen met een minimum aan zware bakstenen. De lamellen blijken in cylindervorm makkelijk de zware bakstenen te kunnen dragen. Deze worden zo speels opgenomen in de lichte lamellenstructuur. Tevens ontstaat een visueel aantrekkelijke ritmiek tussen steen/cylinder/steen/cylinder enz
In de centrale kolom is deze werkwijze in viervoud voortgezet. (steeds vier cylinders en twee bakstenen) wat resulteert in een stevige stabiele middenkolom. De stenen zijn op verschillende manieren gedraaid hetgeen de algehele dynamiek ondersteunt van de vloeiende organische vormen in het beeld. Bovenop de buitenste kolommen wordt het geheel afgerond met een gekantelde cylinder die nog constructief aanwezig is. Deze wordt vervolgens rytmisch voortgezet als decoratief element en draagt bij aan het speelse karakter van het beeld. De middenkolom wordt afgesloten op een sculpturale manier waarin het gebruik van stenen en (lege)cylinders

tot een hoogtepunt komt.Binnenin het beeld is nog een horizontale laag aangebracht waarin zgn paisleyvormen die in verschillende richtingen 'bewegen'zorgen voor een enorme dynamiek.